Imie*
Nazwisko*
Adres*
Data urodzenia*
E-mail*
Telefon*
*Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Mistrzostw i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci Best Brain. estem świadomy, że zgodnie z przepisami RODO przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich edytowania, przenoszenia i żądania usunięcia.