Best Brain - logo


Indywidualny kurs pamięci i koncentracji dla dziecka

W naszej ofercie znajdują się również zajęcia

indywidualne

. Cały kurs

dostosowany

jest do oczekiwań i tempa pracy ucznia. Zestaw wykonywanych

ćwiczeń

oparty jest o naszą

autorską metodykę

nauczania - tak jak w przypadku zajęć grupowych.
Zajęcia indywidualne prowadzone są za pośrednictwem

Skype'a

w trybie 1 zajęcia tygodniowo. Podstawowy kurs trwa jeden semestr składa się z co najmniej

15 zajęć

po 45 minut każde, kurs rozszerzony trwa cały rok szkolny i składa się z

30 zajęć

.


Celem kursu jest:

Indywidualny kurs pamięci dla dzieci to:

Czas zajęćCena
Zajęcia dla dziecka30 min80 PLN
Zajęcia dla dziecka45 min100 PLN
Zajęcia dla dorosłego30 min100 PLN
Zajęcia dla dorosłego45 min125 PLN
*obowiązuje przy min. 15 zajęciach