Best Brain - logo


Indywidualny kurs pamięci i koncentracji dla dorosłych

W naszej ofercie znajdują się również

zajęcia indywidualne

. Cały kurs

dostosowany

jest do oczekiwań i indywidualnego tempa pracy. Zestaw wykonywanych

ćwiczeń

oparty jest o naszą

autorską metodykę

nauczania - tak jak w przypadku zajęć grupowych.
Zajęcia indywidualne prowadzone są za pośrednictwem

Skype'a

w trybie 1 zajęcia tygodniowo. Podstawowy kurs składa się z 10 zajęć po 45 minut każde.


Celem kursu jest:

Indywidualny kurs pamięci dla dorosłych to:

Czas zajęćCena
Zajęcia dla dorosłego30 min100 PLN
Zajęcia dla dorosłego45 min125 PLN
*obowiązuje przy min. 15 zajęciach